Wiecie jak się piecze chleb?

Wieczór se już nabiera mołki, nasypia do niecki postawia na wiyszka, żeby sie ogrzoła, zaleja se letniom wodom nociastka, to do rana sie fajnie rozmoczy. Rano wczas zanim ida doić wysypia mołke do dziyżki, dom gość soli, czasym ciepna trocha kminku, wleja nociastka, trocha letni wody, czasym maślonki, abo serwotki i zarobia, ciasto przikryja żeby miało ciepło i sie fajnie poruszało. Jak sie pruszo, musi go być roz tela, to niecki posypia mołkom i z dziyżki ubiera ciasta pokulom i dom do posutych sumionek i zaś przikryja, żeby sie ruszało no i niy łobeschlo. Konsek ciasta zaś dom do boncloka, żebych miała na drugi roz nociastka. Czasym mi łostanie konsek ciasta to zrobia podpłomyk, taki placek i upieka go na blasze.
Jak sie w sumionkach ciasto poruszo, to przikleja kartki, napisza jak sie nazywom , co bych se poznała kiery jest moj chlyb. Potym sumionki postawia na sztyry kańciaste chustki, zawionża na krziż, łobiesza na linsztanga, rynkami przitrzimia i jada do piekorza.

No  i widzicie jaki mom fajnie upieczony i prawie zawsze podażony. A chocioż czasym skorka puści, to dziecka sie radujom bo im ta skorka nojlepi smakuje, jeszcze jak szmyrna małym to aż kwiczy pod zymbami.

Zawsze jak zaczynom piyrszy kraiczek, to robia krziżyk, coby Ponboczek pobłogosławił, co by nigdy chleba niy brakowało. Abo jakby kierymu upadło konszczek chleba, to zaros podniesie, pocałuje bo chlyb musi w zocy być.

 

fragment z przedstawienia „Baby na targu”, Jadwiga Hlubek

Dodaj komentarz