Pieczenie chleba

Wiecie jak się piecze chleb? Wieczór se już nabiera mołki, nasypia do niecki postawia na wiyszka, żeby sie ogrzoła, zaleja se letniom wodom nociastka, to do rana sie fajnie rozmoczy. Rano wczas zanim ida doić wysypia mołke do dziyżki, dom gość soli, czasym ciepna trocha kminku, wleja nociastka, trocha letni wody, czasym maślonki, abo serwotki […]

Read More